තරුණයෙක් සැකකටයුතු ලෙස මරුට

අවිස්සාවේල්ල, හුලද්දූව, ගැටහැත්ත ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුළ සැකකටයුතු ලෙස මියගොස් සිටි තරුණයෙකුගේ මළ සිරුරක් සොයාගෙන තිබේ. ඊයේ (06) ඒ පිළිබඳව අවිස්සාවේල්ල…