පස් දෙනකුට ජීවිත හා දෙදෙනකුට නෙත් ලබා දුන් කොළඹ සරසවියේ ඉසංක

මොළය මියගිය විශ්වවිද්‍යාල සිසුවෙකුගේ සිරුරු කොටස් දන්දීමට එම සිසුවාගේ මව්පියන් තීරණය කර තිබේ. 23 හැවිරිදි වියේ පසුවන ඉසංක රණසිංහ විශ්වවිද්‍යාලයේ…