පාසල් සිසුන් පිරිසක් අනතුරට ලක්වෙයි

කහතුඩුව පොල්ගස්ඕවිට මංසන්ධියේදී බස් රථයක් සහ සුඛෝපභෝගී වෑන් රථයක් එකිනෙක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව තිබේ. මෙම අනතුරින් තුවාල ලැබූ පාසල් සිසුවියක්…