බස් අනතුරකින් 38 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

ඉන්දියාවේ ජම්මු කාෂ්මීර් ප්‍රාන්තයේ සිදුවු බස් අනතුරකින් පුද්ගලයින් 38 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබේ. අනතුරින් තවත් පුද්ගලයින් 17 දෙනෙකු තුවාල ලබා…