සාමාන්‍ය පෙළ නිකුත් කිරීම ගැන ඇමතිගෙන් දැනුම්දීමක්.!

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල තවත් දින කිහිපයක් තුළ නිකුත් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත මහතා ඊයේ (21) පාර්ලිමේන්තුවේදී…