හදිසියේ ගොඩබැස්සවූ යානය මෝටර් රථයක ගැටෙයි

කුඩා ගුවන් යානයක් හදිසි ගොඩබෑමකට ලක්කළ අවස්ථාවකදී මෝටර් රථයක ගැටී සිදුවූ අනතුරක් කැමරාවක පටිගතව තිබේ. මෙම සිදුවීම වාර්තාවන්නේ අමෙරිකාවේ ටෙක්සාස්…